Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

19 Ocak 2021 Salı 2007 Gösterim
Misyon
 
Mersin’de yenilik kültürünü beslemek ve yenilik ekosisteminin gelişimini desteklemek, gerekli altyapı ve hizmetleri sağlayarak ve farklı yenilik aktörlerinin etkileşimini kolaylaştırarak, Mersin ekonomisinde lider sektörlerden daha rekabetçi, katma değerli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak
 
Vizyon
 
Yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesine ve ticarileştirilmesine destek olan ve kentsel ekonominin gelişmesine önemli katkı sağlayan yerel öncü bir merkez olmak
 
Stratejik Hedefler
 
• Farkındalık yaratmak, yenilik kültürünü ve yenilik
faaliyetlerini teşvik etmek
• Yenilik algısını ve kültürünü geliştirerek yeniliğe dayalı yeni işletmelerin gelişmesini teşvik etmek
• Farklı paydaşların çarpışmasını ve etkileşimini kolaylaştırarak, aralarında katma değerli işbirliği ve eşleştirmeler yaratarak yenilik ekosisteminin gelişimini desteklemek (KOBİ’ler, Start-up’lar, büyük işletmeler, mentörler, yatırımcılar, STK’lar ve özel sektör kuruluşları vb.)
• KOBİ’lerde, çeşitli altyapı ve hizmetler (örneğin, eğitim, mentorluk ve danışmanlık, eşleştirme) yoluyla inovatif sonuçlara, ticari büyümeye, operasyonel verimliliğe ve / veya değer zinciri faydalarına yol açan yenilikçi kapasite artışı sağlamak
• Ekonominin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli, yenilikçi ve yaratıcı insan kaynaklarının gelişimine destek vermek
• Mersin’in, özellikle metal ve makine sektörlerinde, aynı zamanda tarım, gıda, kimya ve lojistik sektörlerinde imalat sanayii için bir yenilik üssü olmasını sağlamak
• İmalat sanayi, tarım, gıda, kimya, tekstil ve konfeksiyon gibi sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilecek ortak bir çalışma ve paylaşım ortamı oluşturmak

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin