Elektrik

Elektrik

16 Ağustos 2018 Perşembe 8714 Gösterim

MTOSB'nin elektrik ihtiyacı, arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz, kaliteli ve ucuz olarak temin edilmekte, elektrik şebeke, trafo ve ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave kablolama ve tamir işleri yapılarak, 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.  Bölgede 20 km elektrik şebekesi bulunmakta olup TEDAŞ'tan 30kV'lık 3 fiderden enerji alınmakta olup, enerji dağılımı 6 adet trafo dağıtım merkezinden yapılmaktadır.

MTOSB'nin cadde, sokak ve çevre aydınlatması bakım ve işletmesi Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yapılmakta, katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük getirmemektedir. Elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatı MTOSB tarafından yapılmaktadır.

MTOSB'de faaliyet gösteren katılımcı tesislerindeki trafo kurulu gücü toplamı 60.000 kVA, çekilen fiili max. puant gücümüz 18 mW.dir.Aylık enerji tüketimimiz ise  33-37 milyon kWh. aralığında seyretmektedir. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinin elektrik aldığı orta gerilim hattının mülkiyeti ve işletmesinin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait olması nedeniyle Tedaşla yapılan görüşmeler neticesinde elektrik tarifesi Sanayicimize ucuz olarak uygulanmaktadır.

Elektrik Enerjisi temini için;

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze elektrik enerjisi  ( kaç kVA gücünde olduğunun belirtilmesi gerekmektedir) ihtiyacı taleplerini belirtir dilekçenin teslim edilmesi,

  • Müdürlüğümüzün girişimciye  bildireceği esaslar doğrultusunda; işlerin takibi, proje çizilmesi, onaylanması  için yetkili elektrik mühendisine vekalet verilmesi,
  • Çizilen projenin Tedaş onayına sunulması,
  • Onaylanan projenin bir adedinin Müdürlüğümüze teslim edilmesi,
  • Girişimci tarafından yetkilendirilmiş Elektrik Mühendisi tarafından Trafo direği montajı yapıldıktan sonra Elektrik Mühendisleri odasından alınacak Topraklama ölçüm değerlerinin bir nüshasının Müdürlüğümüze teslim edilmesi,
  • Müdürlüğümüzce hazırlanan Elektrik sözleşmesinin  taraflarca imzalanması,
  •  Müdürlüğümüz tarafından Tedaş'a geçici kabul yazısının yazılması,
  •  Tedaş'tan gelecek olan kabul heyetinin oluruyla elektrik bağlantısının yapılması

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin