Atık Su Arıtma Tesisi

Atık Su Arıtma Tesisi

16 Ağustos 2018 Perşembe 12014 Gösterim

Mayıs 2006 yılında başlatılan proje ve ihale süreçlerinden sonra 25 Ocak 2007 tarihinde atıksu arıtma tesisinin temeli atılmıştır. Organize Sanayi Bölgemiz'den kaynaklanacak günlük 3000 m3 endüstriyel ve evsel nitelikteki atıksuları arıtan atıksu arıtma tesisimiz Ekim 2007 tarihinde devreye alınmıştır ve 1500 m3 atıksu ile yarı kapasitede çalışarak bölgemiz içerisinde faaliyet gösteren 105 firmaya hizmet vermektedir.

Atıksu arıtma tesisimiz ; İnce elek (2 adet), Kum ve Yağ Tutucu(1 adet), Dengeleme Havuzu(2 adet), Kimyasal Arıtma Ünitesi ve Çöktürme Havuzu(1 adet), Biyolojik Reaktörler (4 adet), Çamur Yoğunlaştırma (1 adet), Çamur Susuzlaştırma Ünitesi ve Kimyasal Hazırlama (1 adet), Blower Binası ve İdari Bina 'dan oluşmaktadır. İdari bina içerisinde kontrol sisteminin yer aldığı kontrol odası ve analizlerin yapıldığı laboratuar yer almaktadır.

Laboratuarda firmalardan kaynaklanan atıksular ve tesisin işletilmesi için gerekli olan analizler ile giriş ve çıkış suyu analizlari yapılmaktadır. Atıksu arıtma tesisi deşarj değerleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19 standart değerlerini sağlamaktadır.

Atıksu arıtma tesisimizde atıksu; ince elek, kum ve yağ ayırıcıdan geçerek dengeleme havuzuna gelir. Firmalardan kaynaklanan atıksu karakteri ve debisi gün içinde değiştiği için dengeleme havuzuna alınan atıksuyun karakteri homojenize edilir. Bunun için 4 adet dubalı aeratör kullanılır. Dengeleme havuzunda homojenize edilen atıksu pompalar ile kimyasal arıtmaya alınır; kostik ile gelen atıksuyun PH ayarlaması yapılır ve katyonik polielektrolit ile tepkimeye girdikten sonra kimyasal çöktürme havuzuna alınır. Kimyasal çöktürme havuzundan çıkan %40 oranında arıtılmış atıksu cazibe ile ardışık kesikli reaktör prensibiyle çalışan biyolojik arıtmaya gelir.

Biyolojik arıtmadan çıkan atıksu klorlanarak deşarj edilir , deşarj suyunun bir kısmı filtrelerden geçirilerek temizsu deposuna alınır. Günlük 400 m3 arıtılmış atıksu ince elekler, kimyasal hazırlama ve çamur susuzlaştırma ünitesinde kullanılarak atıksuyun geri kullanımı sağlanmış olur.

Kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden gelen sulu çamur pompalar ile çamur yoğunlaştırma havuzuna alınır. Yoğunlaşan sulu çamur katyonik polielektrolit ile şartlandırılarak belt preslere alınır. Çamur susuzlaştırma ünitesi belt preslerden %26 kuru maddeli çamur çıkar, bu çamur arıtma çamur depo sahasında kurutularak yaklaşık %90 kuru maddeli olarak Çevre Bakanlığından lisanslı Çimento fabrikalarına gönderilir. 

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin