TİCARİLEŞTİRME YOL HARİTASI PROGRAMINA AİT ÇAĞRI YAYINLANDI

TİCARİLEŞTİRME YOL HARİTASI PROGRAMINA AİT ÇAĞRI YAYINLANDI

22 Haziran 2020 Pazartesi 974 Gösterim

Değerli Sanayicilerimiz;

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte yürütmekte olduğumuz Adana ve Mersin Yenilik Merkezleri projesi kapsamında Ticarileştirme Yol Haritası Programını başlatmış bulunmaktayız. İlimizden 4 firmanın katılacağı programın temel amacı Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ticarileştirilmesi yoluyla uluslararası düzeyde rekabetçi, katma değeri yüksek yeni ürünlerin oluşturulmasına katkı vermektir.

Program, ürün bazlı yürütülecek olup, seçilen her firmanın belirli bir yenilikçi ürünü program kapsamında desteklenecektir. Program kapsamında firmalara ticarileşme konusunda yetkinliklerini artıracak bir eğitim programı düzenlenecek ve her firmaya ticarileşme süreçlerinde destek olacak bir mentor ataması gerçekleştirilecektir.

Firmaların program kapsamına alınan yenilikçi ürününe ilişkin somut bir ticarileştirme yol haritasının oluşturulması ve firmaların yol haritasında tanımlanan inisiyatiflerden en azından bir bölümüne yönelik somut bir girişimde bulunması veya bu kapsamda bir gelişme kaydetmesi hedeflenmektedir.

Ticarileştirme oldukça zahmetli ve maliyetli bir süreç olduğundan, programın uygulamasında başarı ve çıktı odaklı bir yaklaşım sergilenecek, programa kabul edilecek firmalar ve yenilikçi ürünleri dikkatli bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Firma ve ürünlerinde aranacak temel koşullar şunlar olacaktır:

  • Firmanın Start-up veya KOBİ niteliği taşıması
  • Firmanın en az 3 kişilik bir ekibi olması
  • Firmanın girişime ve ürüne adanmışlığı, yetkinlik yeterliliği, motivasyonu ve programa aktif katılım isteğinin olması
  • Programa dahil edilecek ürünün yenilikçi ve teknolojik özellikler taşıması
  • Ürünün, müşterinin kullanımına sunulabilir en az düzeyde özellik içeren prototipinin hazır ve denenmiş olması (Minimum Olarak Uygulanabilir Ürün / ‘Minimum Viable Product-MVP’)
  • Yenilikçi ürünün bölgenin öncelikli sektörlerinden olması (gıda-tarım, metal-makine, tekstil-giyim, kimya gibi)
  • Yenilikçi ürünün ticarileşebilir, pazarda rekabet edebilir özellikler taşıması; ithalat ikamesi ve ihracat artışı sağlayacak, ekonomik çıktı potansiyeli ve katma değeri yüksek bir ürün olması
  • TÜBİTAK, KOSGEB, Teknopark ve benzeri kamu Ar-Ge teşvikleri sonucu ortaya çıkmış yenilikçi bir ürün olması (tercih sebebidir)
  • Patent tescili veya başvurusu olan ürünler olması (tercih sebebidir)

Programın detayını içeren tanıtım dokümanı ve program başvuru formu aşağıdaki linklerde bilgilerinize sunulmaktadır.

Ticarileştirme Yol Haritası Programı Tanıtım Dokümanı için Tıklayınız

Ticarileştirme Yol Haritası Programı Başvuru Formu İçin Tıklayınız

03 Temmuz 2020 Cuma günü son başvuru tarihi olan Ticarileştirme Yol Haritası Programına başvuruda bulunmak için  başvuru formunu eksiksiz doldurarak bahittinaslan@mtosb.org.tr mail adresine gönderilmesi rica olunur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Vizyon ve Misyonu Üreten ve Eğiten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

İletişime Geçin