İdari Personel

Bölge Müdürü / Mimar : Halil YILMAZ

Bölge Müdür Yardımcısı (İdari) : Pınar ÖZAL KANIK

Bölge Müdür Yardımcısı (Teknik) : Hasan ÇAY

Mali İşler ve Muhasebe Birim Amiri : Mümün KURTULMUŞ

Çevre ve Altyapı işleri Amiri : Sönmez IŞIK

Fen ve İmar İşleri Amiri : Metin TEK

İtfaiye Grup Amiri : Hasan BERÇEM

Elektrik İşleri Amiri : Hanifi YAYICI

Elektrik İşleri Şefi : Bilal YILMAZ

Sanayici Destek Ofis Şefi : Ahmet SEYHAN

Çevre ve Altyapı İşleri Şefi : Adnan SAĞIR

Fen ve İmar İşleri Şefi : Mustafa AKTOZ

İdari İşler Şefi : Kerem YILMAZ

Elektrik İşleri Şefi (2. Bölge) : Emin KARABAŞ

Mali İşler ve  Muhasebe  Şefi  : Abdullah ÇAVUŞ

Evrak Kayıt Sanayici Destek Ofis Personeli : Özlem KATIRCI

Personel Özlük İşleri ve İdari İşler Personeli: Şermin DORAK

Bilgi İşlem Personeli : Erol GÖKTEKİN

Atıksu Arıtma Tesisi Laborant :Fatma GÖKTAŞ

Atıksu Arıtma Tesisi Laborant : İhsan KARA

Mali İşler ve  Muhasebe  Personeli :  Yüksel BİÇER

Harita ve Kadastro Şefi : İbrahim KARAOĞLU

Yapı ve Denetim Personeli : Erhan Kaytancı 

Mali İşler ve  Muhasebe  Personeli: Hakan AKSIN

Arşiv ve Genel Hizmetler Personeli : Ufuk ORUÇ

Ofis Personeli : Aykut MARANGOZ

Sekreter : Ece GÖZÜKÜÇÜK

 

MORSKUD (MTOS Bölgeleri Kullanıcılar Derneği) : Raziye KÖKSAL