İdari Personel

Bölge Müdürü / Mimar : Halil YILMAZ

Bölge Müdür Yardımcısı (İdari) : Pınar ÖZAL KANIK

Bölge Müdür Yardımcısı (Teknik) : Hasan ÇAY

Mali İşler ve Muhasebe Birim Amiri : Mümün KURTULMUŞ

Çevre ve Altyapı işleri Amiri : Sönmez IŞIK

Fen ve İmar İşleri Amiri : Metin TEK

İtfaiye Grup Amiri : Hasan BERÇEM

Elektrik İşletme Şefi : Bilal YILMAZ

Sanayici Destek Ofis Şefi : Ahmet SEYHAN

Çevre ve Altyapı İşleri Şefi : Adnan SAĞIR

Bilgiişlem Personeli : Erol GÖKTEKİN

Mali İşler ve  Muhasebe  Şefi  : Abdullah ÇAVUŞ

Mali İşler ve  Muhasebe  Personeli :  Yüksel BİÇER

Harita ve Kadastro Şefi : İbrahim KARAOĞLU

Fen ve İmar İşleri Şefi : Mustafa AKTOZ

Yapı ve Denetim Personeli : Erhan Kaytancı 

Elektrik İşleri Şefi : Emin KARABAŞ

Atıksu Arıtma Tesisi Laborant :Fatma GÖKTAŞ

Atıksu Arıtma Tesisi Laborant : İhsan KARA

Mali İşler ve  Muhasebe  Personeli: Hakan AKSIN
 

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Personeli: Şermin DORAK

Arşiv ve İdari Bina Hizmet Sorumlusu : Ufuk ORUÇ

Evrak Kayıt Sanayici Destek Ofis Personeli : Özlem KATIRCI

Sekreter : Derya YILDIRIM

Ofis Personeli : Aykut MARANGOZ

MORSKUD (MTOS Bölgeleri Kullanıcılar Derneği) : Raziye KÖKSAL