III. OSB MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ SİVAS'TA GERÇEKLEŞTİ.

III. OSB MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİ SİVAS'TA GERÇEKLEŞTİ.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen III. OSB Mesleki Teknik Eğitim Zirvesi yoğun bir katılımla Sivas’ta gerçekleştirildi. 80 İl’den çok sayıda OSB temsilcisinin, eğitim ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı zirveye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve OSBÜK Y.K.Başkanı Memiş Kütükcü ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sabri TEKLİ iştirak etti.

OSB’lerden 301 OSB’de 301 teknik kolej projesine tam destek

Kütükcü, bakanlığın 301 OSB’de 301 teknik kolej projesini de desteklediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle biz bu kolejleri OSB’lerde kurarak, başarılı bir noktaya taşımak istiyoruz. 56 yıldır Türkiye’nin üretimine güç veren OSB’ler artık mesleki eğitim konusunda da Türkiye’de rol model olacak. Biz hem devlet hem de özel sektör olarak eğitime sürekli olarak yatırım yapmak zorundayız. Eğitime yapılan yatırım asla heba olmaz. Makine alırsınız demode olur, fabrika yaparsınız eskir ama insana yaptığınız yatırım ülkeye nitelikli kalkınmayı getirir.”

Geleceğin güçlü Türkiye’si

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de, ekonomik kalkınmanın sırrının becerilerde saklı olduğunu belirterek, “Bizim bütün gayretimiz; becerikli ve donanımlı insan sermayesini, ekonominin, sanayinin ve teknolojinin hizmetine sunmak olmalıdır. Bu nedenle, sanayinin gelişmesinde Mesleki ve Teknik Eğitim’in sistemdeki etkinliğinin artması, bir zaruret olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında; Mesleki ve Teknik Eğitim, bizler için vazgeçilmez bir misyonu yerine getirmektedir. Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde, kalkınmanın en etkili ve en temel aracı, hiç şüphesiz Mesleki ve Teknik Eğitim olacaktır. Toplumun, ekonominin ve sanayinin ihtiyaçlarına göre teşekkül etmeyen bir eğitim sistemiyle, geleceğin güçlü Türkiye’sini kuramayız. Sadece okula bağımlı bir eğitim sistemiyle, kalifiye eleman yetiştiremeyiz. Bu nedenle, okul ve iş yeri, ortaklaşa görev ve sorumluluk almalıdır. Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığımızın, OSB’ler içinde veya dışındaki okullara verdiği desteği çok önemli bir adım olarak görmekteyim. Bu destek; milli eğitim politikalarıyla sanayi politikalarının eş güdümü açısından da büyük önem arz etmektedir. Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayan bir milli eğitim politikasını, hayata geçirmek durumundayız” dedi.

Mart ayında, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolü hatırlatan Özlü,”Bu protokole göre; OSB içinde açılacak Teknik Kolejlere, hiçbir alan ayrımı yapmadan, 4 bin 270 lira eğitim-öğretim desteği veriyoruz. Bir diğer sevindirici uygulama ise, devletimizin özel sektörde staj yapan öğrencilere verdiği maaş desteğidir. Staj yapan, 1 milyon 165 bin meslek lisesi öğrencisi, aylık 421 lira maaş almaktadır. Bunun 280 lirasını devlet, 140 lirasını işletme karşılamaktadır. Devletimiz bu öğrencilere, son 6 ayda 196 milyon lira maaş, 86 milyon lira sağlık primi ödemesi yapmıştır. Biz bakanlık olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, 301 Organize Sanayi Bölgemizin tamamında, Mesleki ve teknik eğitim veren kolejler açmaktır. Bu okulları kurarken, sanayicilerimizle ve OSB yönetimleriyle uyum içinde olacağız. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize, işbaşı eğitimleri vereceğiz. OSB’lerde çalışanlara, meslek geliştirme ve uyum kursları açacağız. Yine OSB’lerde açılacak teknik kolejlerin bina yapım işlerini, kredilerle destekleyeceğiz” diye konuştu. Mesleki eğitimin toplumsal algısını düzeltecek her türlü düzenlemeyi, vakit kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. Okul ve sanayi işbirliğinin kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise meslek eğitiminin memleket meselesi olduğunu söyledi. Mesleki eğitimin ülkenin hedeflerine ulaşması için şart olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Mutlaka mesleki eğitim olacak ama nitelikli olacak. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için de olması için mesleki eğitim olmazsa olmaz” dedi.

Konuşmaların ardından panele geçildi. Gün boyu süren panelde MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, MEB Özel Öğretim Kurumları Genele Müdürü Kemal Şamlıoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, MEB Okulları Daire Başkanı Mehmet Baran, Özel İkitelli Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rasim Arslan, ENKA Müdürü Hüseyin Kayan, ASO Teknik Koleji Müdürü Mustafa Daşcı ve MOSTEM Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı mesleki teknik eğitim, mevcut uygulamalar, beklentiler ve hedeflerle ilgili sunumlar yaptı.