Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI "VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ" BAŞVURUSU HAKKINDA

15/11/2017

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış olduğu verimliliği arttırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl "Verimlilik Proje Ödülleri" verilmekte olup, 2018 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır.Buna göre, Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumları uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir. Ayrıca projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmeleri mümkün kılınmaktadır.Başvuruları 9 OCAK 2018 tarihine kadar devam edecek olan ödül süreci hakkında ayrıntılı bilgiler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünün http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. İlgili "Verimlilik Proje Ödülleri" programına bütün sanayicilerimiz davetlidir.